APOSTROF BV
+31 655 301301
PAUL@APOSTROF.NL


strategie

Eerst richten, dan schieten
Alles is communicatie, maar communicatie is ook niet alles. Losgezongen gekakel. Daarom zoek ik graag eerst mee naar de bedoeling en naar de maatschappelijke betekenis, de context, de benefits. Diep, breed en vooral scherp. Met oog voor detail en met het oog op verrassing, verandering.

Het verschil dat het verschil maakt. Dat lijkt soms een detail, een woord, een ingeving. Maar als het goed is moet de hele zaak ermee doordesemd zijn.Attitude, identiteit company pride. Intensieve processen, sparren en beuken. Out of the box en vooral ook inside the box.

Limburg promotie, internationale arbeidsbemiddeling, natuurbehoud, bibliotheekinnovatie, bestuurlijk draagvlak, productinnovatie, welzijnsbeleid, regionale ontwikkeling, internationalisering, personal profiling, public affairs, lobbying, fusies & ruzies.

Een klant
"Paul ’t Lam was veel meer dan een sparringpartner. Zijn inzichten in de tentoonstellingsproblematiek, niet gehinderd door al te veel wetenschappelijke bagage, waren van veel meer belang voor het project dan hij zelf zal hebben vermoed". (voorwoord tentoonstellingscatalogus).


Promotiecampagne Limburgse VVV's
Nederlant opent grenzen voor Polen
Strategische sessie
Positiononering buitenlandse werknemers
Postionering evenementenbureau
Vergroten naamsbekendheid in Nederland