APOSTROF BV
+31 655 301301
PAUL@APOSTROF.NL


presentatie

Gespreksleider, meneer de voorzitter, moderator, presentator, maar vooral Paul

Al 15 jaar sta ik één tot twee keer per week op het podium. Inmiddels dus ruim 1000 bijeenkomsten; groot en klein, highlevel en lowlevel, business en pleasure, fusies en ruzies, met grote namen en gewone burgers, regionaal, nationaal en af en toe ook internationaal.

Symposia, inspraakbijeenkomsten, congressen, hei-sessies, seminars, conferenties, workshops, bijpraatavonden, meedenkbijeenkomsten, panelgesprekken, openingen, debatten, talkshows, klankbordsessies, voorlichtingsbijeenkomsten, brainstormsessies……you name it.

Een bijeenkomst is een communicatiemiddel, dus denk ik graag mee over doelstelling, opzet en uitvoering. Ik hanteer graag een hartelijke sfeer, met veel ruimte voor publieksparticipatie door middel van werkvormen als de hartenkreetkaart, kleur bekennen en de standpuntmethode.

Een klant
"Paul ’t Lam is een echte podiumpersoonlijkheid. Hij wordt gezien als een van de beste – niet tot bekende Nederlanders behorende – dagvoorzitters. Zijn passie zorgt ervoor dat de vonkjes van enthousiasme overslaan op de zaal." (brochure sprekersbureau).

Nog een klant

Ik ben blij dat we voor jou gekozen hebben, want jouw informele en nette manier van omgaan met mensen met de vrolijke noot zorgde voor een goede sfeer. 

Een krant
"De avond was door de heel persoonlijke aanpak van communicator Paul 't Lam niet alleen informatief en verhelderend, maar ook luchtig en relativerend".  (De Limburger).

 


Regionaal
Ik ben thuis In Limburg. Gemeenten, de provincie, samenwerkingsverbanden, businessclubs, LIOF, LWV, LLTB, MKB-Limburg, Licom, Westrom, MTB, Maaswerken, Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, Dagblad De Limburger, L1, ABP, Maastricht Aachen Airport, Xerox, DSM, Essent, Avance, AZM, Orbis, Viecurie, Avantis, Satijn Plus, Vivre, Bureau Jeugdzorg, Trajekt, Weller, Wonen Limburg, Woonpunt, Technocentrum Limburg en verschillende Rabobanken.

Nationaal
Voor Rabobank Nederland deed ik verschillende series over de agrarische sector en over private banking. En voor Financiën een serie over de invoering van de Euro. VNO/NCW, de VVD, Syntens, Nationaal Milieuzorg Congres, KLM, Wereld Natuur Fonds, Nationaal Congres Bedrijfs Pensioenfondsen, FNV-Bondgenoten, OTTO Work Force, World Press Photo, Koninklijk Horeca Nederland, vrumona, raad voor de Kinderbescherming, Belastingdienst, International Organisation of Migration en Tempo Team.

Internationaal
Engels spreek ik goed, Duits voldoende en Frans avec een peu de bluf. Ik heb een paar internationale bijeenkomsten voorgezeten, in Nederland, Engeland, België en Duitsland. Uitdagend. Voor de EU, de Euregio Maas-Rijn, projecten over de samenwerking tussen steden en het platteland, de introductie van een nieuwe treinverbinding, een tweedaagse high-level bijeenkomst over de toekomst van de luchtvaart en de beschikbare slots en een internationaal seminar in Londen voor het Wereld Natuur Fonds.

Opmerkelijke bijeenkomsten
Camiel en Camille (interview met Camiel Eurlings en Camille Oostwegel)
High level sessie over toekomst van de ruimtelijke ordening in ons land
Eerste ontmoeting van de MT’s van organisaties die verkennende besprekingen voeren om tot een fusie te komen
Gastheer Global Panel met Shimon Peres, President Menem
Avondvullend interview met Adelheid Roosen
Internationale brainstorm over slots en de congestie in het luchtruim
Gesprek over verstoorde verhouding tussen belangenvereniging en Raad van Commissarissen.
Brainstormbijeenkomst over introductiecampagne nieuw product Philips
Motivatiebijeenkomst voor medewerkers woningcorporatie om persoonlijk bij alle klanten aan te bellen om nieuwe naam kenbaar te maken.
Talloze interviews met prominenten: CEO’s, kunstenaars, artiesten, museumdirecteuren, ministers, top-ondernemers, Quote-500-types, vakbondsbestuurders, journalisten, de bondscoach, burgemeesters, hoogleraren, leden Koninklijk Huis (rara) en gelukkig heel erg veel gewone burgers met een visie, een belang en een mening.

Aanpak
Er zijn natuurlijk organisatoren die de zaak tot in de puntjes hebben voorbereid.
Mijn welkomstwoord en vragen staan bij wijze van spreken al op papier. Dan ben ik dus zeg maar uitvoerend presentator.
Maar veel vaker weet een initiatiefnemers wel wat hij wil bereiken, maar niet precies hoe dit aangepakt moet worden. Dat is het zinvol om de zaak goed door te spreken en eventueel mee te sleutelen aan het format, een titel te verzinnen, sprekers voor te stellen, de uitnodiging te maken etcetc.
Vaak gaat het om een gevoel van urgentie. Op = op klinkt anders dan conferentie over klimaatverandering, meedenkavond roept iets anders op dan informatieavond, een mini-enquete die de genodigden tevoren ontvangen stimuleert de voorbereiding. Enzovoorts.
Maar het gaat natuurlijk vooral om de uitvoering.
Een mengeling van gastheerschap, scherpe vragen, puntige samenvattingen, ruimte voor de zaal, tijd in de gaten houden, focussen op de doelstelling en het bewaken van de sfeer.
Ik hou van vlotte bijeenkomsten, waarbij de sprekers aan een statafel staan (een zitje nodigt uit tot oeverloze beschouwingen), er geen lange inleidingen zijn (een interview is vaak veel aantrekkelijker) en waarbij ik ikzelf tussen zaal en sprekers insta.

Locaties
Jaarbeurs, Congresgebouw, MECC, Evoluon, RAI, Circustheater, Veldhoven, Noordwijkerhout, hotels, kastelen, de Tweede Kamer, een kerk, boardrooms, tenten, rokerige cafézaaltjes, dorpshuizen, Provinciehuizen, raadszalen in een boksring en op een boot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<
Vonkjes van enthousiasme
<
Debatleider
<
Eigen formats
<
Zaalparticipatie
<
Zaalparticipatie
<
Altijd veel zaalparticipatie
<
Zegt u het maar
<
Gastheer
<
Opening Museum aan het Vrijthof
<
Meneer de voorzitter
<
Lagerhuis
<
Debat in boksring